Skal du oppnå gode resultater bør du blogge ofte nok

blogg
danielaaserud_webaas

Skrevet av Webaas

25. august 2019

Du kan sammenligne blogging med det å trene for å oppnå de beste resultatene. Om du ikke trener ofte nok, vil du ikke oppnå gode resultater. Hvor ofte bør du publisere et blogginnlegg for at du skal kunne se en synlig konvertering av leads og økning i trafikk? HubSpot påpeker: «Blogg tidlig og blogg ofte». Årsaken til denne påstanden er: Bedriften oppnår flere besøk ved bruk av sin bedriftsblogg og ikke minst konvertere disse til leads. Blant annet kan dette bistå bedriften med å transformere leads til kunder.

For hver publisering av en ny bloggartikkel, vil du kunne oppnå en bedre rangering i de ulike søkemotorene. Videre oppleve at flere andre sider linker til deg, oppnå flere delinger i sosiale medier og generelt at flere mennesker engasjerer seg på din nettside.

Hvor ofte bør du publisere et blogginnlegg?

En redegjørelse for hvor ofte du bør blogge for å oppnå resultat
HubSpot hevder at bedrifter oppnår flere besøkende om de publiserer minst et blogginnlegg i måneden. Om din bedrift publiserer hele 16 blogginnlegg hver måned, vil dette gi resultater på hele 3,5 ganger mer, enn om din bedrift publiserer et blogginnlegg 0-4 ganger hver måned.

Bedriftene kan deles opp i to ulike typer, B2C og B2B. B2C bedrifter som publisere 11 blogginnlegg eller mer hver måned, oppnår hele 4 ganger flere leads enn bedrifter som bare publiserer blogginnlegg fire- til fem ganger hver måned. Derimot vil B2B bedrifter som publiserer 11 blogginnlegg eller flere i måneden, oppleve at resultatet dobles opp mot hele tre ganger, i forhold til de bedrifter som publiserer færre enn et blogginnlegg i måneden.

Betyr bedriftens størrelse noe i denne sammenhengen? Med utgangspunkt i tall publisert av HubSpot, oppnår små bedrifter med opp mot 10 ansatte, at publisering av elleve blogginnlegg eller flere i måneden – fører til mer trafikk til bedriftens nettside. Dette i forhold de bedrifter som publiserer færre innlegg.

De bedrifter som benytter tid på å publisere hele elleve bloggartikler eller flere i månedene, vil oppnå en trafikk på hele tre ganger så mye, i forhold til de bedriftene som publiserer bare 0-1 bloggartikler i måneden. Og en fordobling av antall besøkende i forhold til de bedrifter som bare publiserer rundt to-fem ganger i måneden.

Erfaring fra en bedrift med 11-25 ansatte, og som publiserte 11 bloggartikler eller mer i måneden, er en fordobling i trafikk til bedriftens nettside. Dette sammenlignet med de bedrifter som bare publiserer blogginnlegg 0-1 gang per måned.

Vedrørende de største bedriftene med opp mot 201 ansatte eller flere, viser resultatene at 11 blogginnlegg eller flere hver måned tilsier 3,5 ganger trafikk i forhold til de bedrifter som publiserer én artikkel i måneden.

For å konvertere flere leads bør du blogge ofte nok
Hva bør man tenke på når det gjelder leads? HubSpot har gjennomgått viktige punkter. Om det sees på generell statistikk når det gjelder blogging blant kunder hos HubSpot, viser statistikken at bedrifter som publiserer hele 16 innlegg eller flere hver måned – oppnår en økning av leads på opp mot 4,5 ganger.

Om man sammenligner B2C-bedrifter som publiserer 11 innlegg på bedriftsbloggen eller mer i måneden, viser resultatene at den første grupperingen oppnår hele fire ganger flere leads.

Når det gjelder B2B-bedrifter finner man færre ulikheter, men de er allikevel synlige. Om en bedrift publiserer et innlegg elleve ganger eller mer hver måned, vil antallet leads øke med opp mot 1,75 ganger. Dette i forhold til bedrifter som publiserer rundt 6-10 innlegg hver måned. Resultatet tilsier en økning på leads på hele 3,75 ganger om det publiseres på bloggen rundt 0-3 ganger hver måned.

Vedrørende bedriftens størrelse, vil de bedrifter med rundt 1-10 ansatte oppnå best avkastning på leads ved publisering av bloggartikler mer enn 10 ganger i måneden. Om bedrifter publiserer 11 eller flere blogginnlegg hver måned, vil dette tilsi leads på nesten det dobbelte i forhold til bedrifter som velger å publisere et antall på 6-10 innlegg hver måned.

For de mellomstore bedriftene med 26-200 ansatte, vil resultatet bli hele 2,5 ganger leads om det publiseres 11 blogginnlegg eller mer hver måned, i forhold til de bedrifter som publiserer 0-3 månedlige blogginnlegg.

I bedrifter som består av 201 eller flere ansatte vil flest leads bli generert om det publiseres 6 blogginnlegg i måneden eller flere. Et antall på 6 bloggartikler eller flere, vil generere et antall på rundt 1,75 leads, om man sammenligner med de bedrifter som publiserer artikler 0-5 ganger hver måned.

En kort oppsummering

Med utgangspunkt i presenterte tall, viser resultatet at det beste antall blogginnlegg er 16 innlegg hver måned. Dette antallet virker kanskje skremmende, men tilsier publisering av blogginnlegg rundt fire ganger i uken i en periode.

Eldre blogginnlegg vil fortsatt generere mer trafikk til nettsiden din. HubSpot sine undersøkelse tilsier at hele 90% leads som har blitt konvertert ved hjelp av bloggen og 75% av visninger i dag oppnås ved hjelp av gamle blogginnlegg.

Din bedrifts blogg bør derfor bygges opp av mange blogginnlegg med relevant innhold, og med den informasjonen som dine besøkende ønsker. Dette innholdet betegnes som «evergreen content» eller sagt på en annen måte; evigvarende innhold. Dette er tekster som enkelt bli oppfanget av de ulike søkemotorene, og som fortsatt er relevant uten ny oppdatering.

Bloggens innhold vil slik gi trafikk til din nettside, og videre føre til at din blogg er godt posisjonert i de ulike søkemotorene i lang tid fremover.

Kontakt oss I dag

Ler mer om…