Bruk tekstforfatter til bedriftens nettside

tekstforfatter nettside
danielaaserud_webaas

Skrevet av Webaas

18. august 2021

Bruk tekstforfatter til bedriftens nettside

Mange bedrifter jobber aktivt med utformingen av bedriftens nettside. De som besøker nettsiden bør kjøpe produktet eller tjenesten, som du tilbyr. En god tekst bidrar til at potensielle kunder tar kontakt med bedriften. Bedriftens nettside er derfor et viktig verktøy i forbindelse med markedsføring på nett. Det er tross alt viktig at du får solgt det som bedriften tilbyr.

Det er viktig at innholdet på nettsiden er optimalisert tilstrekkelig, i forhold til dagens standard. Det er vanlig å optimalisere nettsiden ved bruk av SEO. En tekstforfatter nettside bidrar til at du får økt synlighet på Google og i andre søkemotorer. Målet er også å skape tekster som konverterer, slik at leseren forstår budskapet.

Kartlegging av tekstens budskap

En tekstforfatter skriver innholdsrik tekst til nettsiden din. En tekstforfatter vil med en gang tiltrekke seg potensielle kunder og samarbeidspartnere. Teksten bør være tilpasset det budskapet du ønsker skal fremheves. Tekstforfatteren skriver tydelig og med godt språk. Før tekstforfatteren begynner arbeidet, bør det brukes tid på å kartlegge budskapet som skal formidles.

Når tekstforfatteren jobber brukes det tid på utforming av tekstens innhold. I den sammenhengen er det viktig med god flyt i teksten. Den bør være lett forståelig for folk flest. Dette uavhengig av om teksten skal publiseres på nettside, blogg eller i en nettbutikk. En profesjonell tekstforfatter skal videreformidle bedriftens kjerneverdier.

Bedre kvalitet på språket

Det er ikke alltid like enkelt å skrive egne tekster i bedriftssammenheng. Mange velger derfor å bruke en god tekstforfatter i stedet. En tekstforfatter nettside kjennetegnes av den gode kvaliteten på språket. Du unngår klassiske skrivefeil på bedriftens nettside, blogg og nettbutikk. Dette bidrar til å skape et profesjonelt førsteinntrykk.

Når du skriver dine egne tekster får du ikke alltid god nok oversikt over innholdet. Det er ikke alltid like enkelt å finne feil i egne formuleringer. Det er viktig at budskapet forstås riktig av leseren. En tekstforfatter er behjelpelig med å finne de riktige ordene, slik at budskapet blir godt formidlet på nettsiden.

Bruk innhold som engasjerer

Mange bedrifter foretrekker å skrive innholdet til bedriftens nettside selv. Slik får du tilstrekkelig kontroll på hva som publiseres på nettsiden. Innholdet som publiseres bør engasjere leserne til å lese videre. Teksten bør være både interessant og fengende. Målet med teksten er å fenge leserens oppmerksomhet.

I denne sammenhengen er det viktig å fremheve hvilke tjenester og produkter som tilbys. Teksten bør beskrive produktene som selges på en tilstrekkelig måte. Målet er å tiltrekke potensielle kunder og samarbeidspartnere. Leseren bør ledes til det neste steget, som gjerne er kjøp av bedriftens produkter og tjenester.

Bedre synlighet i Google med SEO

De fleste tekstforfattere har kjennskap til SEO, som er en forkortelse for søkeoptimalisering. Ved bruk av SEO blir nettsiden din mer synlig i Google og i andre søkemotorer. Dette innebærer strategisk bruk av viktige nøkkelord, som ofte brukes i forbindelse med søk i dagens søkemotorer. Effektiv bruk av SEO vil på sikt føre til mer trafikk til nettsiden din.

Søkeordene som brukes på en tekstforfatter nettside er tilpasset målgruppen din. Det er derfor viktig at du kartlegger hvem som er bedriftens målgruppe. Ut fra denne informasjonen blir det enklere å finne de riktige søkeordene. Søkeordene blir deretter skrevet naturlig inn i teksten. Dette er en strategisk skrivemåte, som vanligvis fører til gode resultater.

Liker du bedre å skrive selv?

Det er ikke alltid like enkelt  å la andre skrive innholdet på bedriftens nettside. Mye av grunnen til dette er at du sannsynligvis har forventninger om hva teksten skal inneholde. Det er ikke alltid tekstforfatteren klarer å formulere seg slik du ønsker. I slike tilfeller er det en fordel at kommunikasjonen fungerer godt mellom deg og tekstforfatteren.

En tekstforfatter nettside er som regel utarbeidet med utgangspunkt i et godt samarbeid mellom bedriften og skribenten. De fleste tekstforfatter vil korrigere teksten ut fra tilbakemeldingene som gis i ettertid. Derimot er det en fordel å skrive teksten på bakgrunn av relevante nøkkelord. Dette er en oppgave som ikke alltid er like lett.

Ta vare på bedriftens identitet

For at markedsføringen skal fungere godt nok, er det viktig at bedriftens identitet videreformidles riktig. Både kunder og samarbeidspartnere bør få et innblikk i hva bedriften driver med. Skribentens hovedoppgave er derfor å videreformidle dette budskapet på en god måte. Det er derfor viktig å  være tydelig på hvilket budskap som skal formidles.

En tekstforfatter kan jobbe på mange måter. Det er ikke alle tekstforfattere som skriver med utgangspunkt i SEO. Du bestemmer selv hvilket type innhold du ønsker skal videreformidles. Skribenten kan ta utgangspunkt i innholdet som allerede er publisert på bedriftens nettsider. Du kan også finne egne tekster som tekstforfatteren kan bruke som referanse.

Fordeler med å ikke skrive selv

Tekstforfatteren jobber aktivt med å unngå gjentakelser i teksten. Det er også viktig at det tas hensyn til eventuelle søkeord som skal brukes i teksten. Det er gjerne ikke alltid like enkelt å se egne skrivefeil. Budskapet må også formidles på riktig måte. Det som er tydelig  for deg, er ikke alltid like forståelig for andre.

Det er en kunst å skrive tekster som engasjerer leseren. Det er ikke alle som har like gode skriveferdigheter. Det viktigste med teksten er at leseren ønsker å lese videre. Budskapet bør være tydelig, for at teksten skal være god nok. En tekstforfatter nettside inneholder gjerne mye tekst som skal formidles riktig.

Prioriter andre arbeidsoppgaver

Det er ikke alltid bedrifter kan bruke ressurser på tekstforfatting. Dette kan derfor være en oppgave som kan utføres av en ekstern tekstforfatter. Tekstforfatting tar gjerne mye tid, i forhold til mange andre forefallende oppgaver. Stadig flere bedrifter velger derfor å bruke eksterne tekstforfattere, når innholdet på nettsiden skal skrives.

Det kan være en fordel at nettsidens innhold utformes i forbindelse med lanseringen av bedriftens hjemmeside. Mange bedrifter bruke store ressurser på lanseringen av nettsiden sin. Det kan derfor være lurt at teksten utformes samtidig. Slik kan nettsiden bygges opp mot bruk av SEO og andre virkemidler, som brukes for å øke synligheten på nett.

Digital markedsføring av bedriften

En tekstforfatter jobber gjerne tett med bedriften for at budskapet skal formidles på riktig måte. Du kan derfor være trygg på at du raskt får tilgang til en tekst som engasjerer. Når lanseringen av nettsiden står for tur, vil teksten være utformet på riktig måte. Slik blir bedriften riktig markedsført på nett.

Kontakt oss I dag

Ler mer om…