Hjemmeside bedrift: Les hvorfor førsteinntrykket er viktig

hjemmeside for bedriften
danielaaserud_webaas

Skrevet av Aaserud

9. april 2023

Hjemmeside bedrift

Dagens bedriftseiere ønsker at hjemmesiden skal presentere bedriften på en tilfredsstillende måte. Dette tilsier at den både skal tiltrekke seg lesere og selge. Mange opplever derimot at en hjemmeside for bedriften er dyr og ikke gir avkastning, men da gjør man det som regel feil. En hjemmeside kan være din beste selger om du gjør det riktig!

Hvorfor er det nødvendig med en hjemmeside for bedriften?

Det kan være mange grunner til at hjemmesiden ikke fungerer godt nok for bedriften. Allerede i startfasen er det viktig at hjemmesiden fungerer som den skal. Nettsiden må bygges med utgangspunkt i riktig informasjon, målgruppe og formål.

Hvis du ikke har gitt oppdatert informasjon til den som bygger nettsiden fra starten av, kan du risikere at resultatet ikke blir tilfredsstillende. Det er også viktig at den som bygger nettsiden har god nok kunnskap, til å bruke den oppgitte informasjonen på riktig måte.

Selv om det er mange som kan lage nettsider i dag, er det ikke alltid at resultatet blir godt nok. Når du skal lage en hjemmeside for bedriften bør forarbeidet være godt nok. Det er ofte bare jungeltelegrafen og hjemmesiden som skal til, for at bedriften skal få flere kunder.

De fleste tilfeller er det nesten nødvendig med et nettsted som kan gi mange fordeler for bedriften din.

Riktig bruk av informasjonskilde

Det er viktig at hjemmeside for bedriften fungerer som en informasjonskilde. Her kan potensielle kunder og samarbeidspartnere lese litt om bedriften. De bør derfor opplyses om hvilke produkter og tjenester bedriften tilbyr, samt kontaktinformasjon.

Hjemmesiden bør formidle bedriftens budskap, slik at den stiller sterkt i forhold til sine konkurrenter. Det er derfor viktig at hjemmesiden raskt formidler hva bedriften kan tilby. Du bør formidle at du eksempelvis er en elektriker i nærområder, som er tilgjengelig for oppdrag.

Fokus på trygghet

Informasjonen på hjemmesiden bør formidle at produktene og tjenestene som tilbys, er i god kvalitet. Det bør være fokus på å få potensielle kunder og samarbeidspartnere til å føle trygghet. Dette ved å formidle at din bedrift passer best for oppdraget og tilbyr det beste produktet.

Du kan formidle trygghet via hjemmesiden, ved å gjøre følgende:

  • Bruke bilder av bedriftens ansatte
  • Presentere bedriften via «Om oss»
  • Vise til tilbakemeldinger fra kunder
  • Vise en oversikt over tidligere utført arbeid
  • Gjøre kontaktinformasjonen lett tilgjengelig
  • Presentere en gjennomført hjemmeside

Fremhev riktig budskap

Bedriftens budskap bør formidles på en forståelig måte. Dette kan gjøres ved bruk av flere virkemidler. Du kan blant annet bruke tekst, bilder og video for å formidle budskapet. Hvordan du velger å presentere informasjonen, sier mye om bedriften.

Det er viktig å skille seg ut blant aktører som tilbyr de samme tjenestene og produktene som din bedrift. Når alle bedrifter er tilgjengelig i sosiale medier, er det viktig å kunne presentere noe unikt. Mange kan derfor tjene på å vise bedriften slik den egentlig er.

Dagens oppdaterte kunder

I dag er kjøperen oppdatert på hva som er tilgjengelig på markedet. Dagens kunder leser anmeldelser og skaffer seg en oversikt over bedriftens tidligere arbeid. Kunden ønsker selv å avgjøre hvilke tjenester og produkter som passer best.

Det er ikke alltid det hjelper å bruke mye penger på markedsføring i dag. Den moderne kunden ønsker å finne frem til den foretrukne bedriften selv. Det er derfor viktig at din bedrift blir presentert på riktig måte med en gang.

Tilgjengelig til enhver tid

En hjemmeside for bedriften er et viktig virkemiddel for å nå ut til potensielle kunder og samarbeidspartnere. En av fordelene med en hjemmeside, er at den er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Den er derfor en god «samarbeidspartner» for bedriften.

Dette gjør hjemmesiden når arbeidsdagen din er over

  • Samler informasjon om kunder som ønsker å bli kontaktet
  • Opprettholder en oversikt over informasjon og annen kunnskap
  • Bidrar til at bedriftens budskap er tilgjengelig til enhver tid
  • Sørger for at du klarer å formidle riktig budskap

Hjemmesiden er viktig for markedsføringen

I dag fungerer sosiale medier på mange måter som en markedsføringskanal for bedriften. Det er derfor mange som mener at en hjemmeside for bedriften ikke er nødvendig. En hjemmeside kan derimot fungere som grunnmuren for bedriftens markedsføring. Det kan bli bedriftens beste selger.

Ved bruk av hjemmesiden kan du kontrollere hvilken informasjon, som skal være tilgjengelig for kunden. Du trenger ikke å forholde deg til retningslinjene som stilles av Facebook eller andre sosiale medier. Dette gir deg større frihet i forbindelse med hvordan bedriften skal fremstilles.

Bedriften bør tilpasses markedet

Bedriften bør stadig tilpasses markedet, for å imøtekomme kunders forventninger og behov. Dagens kjøpere har tilgang til mer informasjon, enn tidligere. Det er også enklere å sammenligne de ulike bedriftene i dag.

En gjennomført hjemmeside for bedriften vil bidra til et tilfredsstillende førsteinntrykk. Hvis bedriften ikke har egen hjemmesiden, vil den sannsynligvis ikke bli tatt seriøst.

Kontakt oss på kontaktskjemaet nedenfor om du ønsker en hjemmeside bedrift.

Hjemmeside bedrift

Kontakt oss I dag

Ler mer om…