Hvordan rangere høyere i Google?

google
danielaaserud_webaas

Skrevet av Webaas

23. august 2019

Om det er du som er den ansvarlige for din bedrifts nettside, legger du raskt merke til at det å få trafikk til nettsiden ikke er så enkelt. Du har kanskje også lagt merke til at det er vesentlig å oppnå gode resultater i Google for å både øke trafikken til nettsiden – og ikke minst å tiltrekke det ønskelige publikum.

Vi skal her ta et nærmere blikk på hvorfor noen nettsider alltid kommer først opp når man søker på Google, og ikke minst de tre viktigste faktorene som spiller inn for hvordan du skal fremheve din egen bedrift for at din nettside ikke forsvinner blant alle de andre nettsidene i Google.

Hva gir innvirkning på resultatet?

Ifølge fagfolk og Google selv – finnes det så mange faktorer som over tid påvirker rangeringen av nettsider i søkeresultatet, at det ikke nytter å ta hensyn til samtlige av dem. Det er over hundre ulike faktorer som er med på å avgjøre hvilke typer nettsider som blir vist fremfor andre. Allikevel har ikke alle de ulike nettsidene lik betydning, og heldigvis er det flere ulike aspekter som virker inn på dette.

For å forbedre rangeringen i Google bør du ta hensyn til tre hovedfaktorer. Dette er blant annet en god strategi for håndteringen av inngående lenker, direktebesøk til domenet ditt og ikke minst nettsidens brukervennlighet i forhold til de mennesker som velger å besøke nettsiden.

Betydningen av inngående lenker

I tilfeller der andre nettsider benytter lenker som leder til bedriftens nettside, vil dette tilsi inngående lenker eller det som også kan betegnes som «backlinks». Om du opererer med et høyt antall av inngående lenker, vil dette i stor grad påvirke søkeresultatene. Lenkene kan også inndeles i flere ulike kategorier med ulik prioritering.

Ditt nettsted vil også bli rangert etter hvor mange ulike IP-adresser du innehar, de ulike domenene, og ikke minst hvor mange lenker som leder direkte til ditt nettsted. Mye tyder på at det er lenker fra ulike domener som blir prioritert. Derimot vil også flere IP-adresser ha en stor innvirkning. Om en – eller flere nettsider som er registrert på samme server linker til din nettside, vil dette derfor ikke gi noen effekt.

Optimal brukeropplevelse

Du kan gjerne anta at nettsidens brukervennlighet ikke har noe å si for resultatene i Google, ettersom det ikke er besøkende som manuelt rangerer din nettside etter hvordan den fungerte for dem personlig. Google har likevel metoder som gjør at brukervennligheten kan oppfølges.

En av metodene til Google er å sjekke søkemotoren etter eksempelvis, hvor lenge de ulike besøkende befinner seg inne på din nettside og antall sider de besøker på domenet ditt. Dette er faktorer som påvirker autoriteten til ditt domene, og i tillegg rangeringen av din nettside i Google. Om det i løpet av 10 sekunder er et høyt antall med besøkende på din nettside, men som raskt forlater din nettside, blir du sannsynligvis straffet. Dette da de algoritmene som benyttes av de ulike søkemotorene vil anse dette som at dine besøkende ikke er fornøyd med nettsiden din og ønsker å forlate den raskt,

Grunnet metoder som dette kan du benytte tid på å fokusere på nettsiden sin ønskelige målgruppe. Om dine besøkende er fornøyde og benytter lang tid på nettidene din, vil dette bli godt mottatt og belønnet av søkemotorene.

Nettsidens direkte besøk

Den siste vesentlige faktoren for at du skal oppnå en tilfredsstillende domeneautoritet er besøk på din nettside. Flere besøk vil føre til at synligheten til din nettside blir bedre. Det som har størst betydning er direkte besøk på din nettside, som igjen vil gi størst innvirkning på nettsidens synlighet. Denne informasjonen er hentet ut ifra statistikken som finnes fra de nettsidene som er rangert høyest med utgangspunkt i ulke søkeord som er populære. I tillegg sees det på sammenhengen mellom domeneautoritet og direkte besøk.

Jo færre steg som er nødvendig for få besøkende på din nettside, dess bedre påvirkning. Den beste påvirkningen er om de besøkende skriver inn din nettadresse direkte. Deretter vil påvirkningen ha betydning for om det er besøkende fra Google på din nettside. Besøkende grunnet annonser og deling på sosiale medier vil ha minst påvirkning i forhold til de to andre faktorene. For å oppnå det samme resultatet vil nettsiden din kreve flere besøkende.

Oppsummert

Som beskrevet, er det vanskelig å ta hensyn til alle de ulike faktorene. Hovedsakelig er det tre ulike og viktige faktorer som er vesentlig å tenke på når det gjelder trafikk til din nettside. Husk også at det i denne sammenhengen er flere indirekte faktorer som påvirker de tre hovedfaktorene.

En av de indirekte faktorene som er verdt å nevne, er lastehastigheten. Om din nettside behøver lang til for å laste, vil brukeropplevelsen og bruk av linker påvirkes. En annen indirekte faktor er nettsidens tilgjengelighet ved hjelp av mobilbruk. Derfor anbefales det å tilpasse din nettside for mobilbruk.

Kontakt oss I dag

Ler mer om…